Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Tobolewska reprezentuje pracowników w sporach z pracodawcami przed sądem pracy. Pomoc prawna obejmuje w szczególności dochodzenie roszczeń w sprawach o zaległe wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu lub mobbing, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz inne świadczenia pracownicze.

Jednocześnie kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dla pracodawców obejmującą doraźną pomoc prawną, jak i stałą obsługę prawną. Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Tobolewska oferuje pomoc w zakresie przygotowania i opiniowania regulaminów, statutów, sporządzania dokumentów związanych z zatrudnianiem lub zwalnianiem pracowników, przygotowywania umów o zakazie konkurencji, odpowiedzialności materialnej, umów o pracę. Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniu sądowym, jak i w trakcie mediacji.