Prawo cywilne

Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności w zakresie prawa cywilnego:

 • Windykacja roszczeń
 • Sprawy o zapłatę
 • Odszkodowania
 • Nieruchomości
 • Umowy cywilnoprawne
 • Ubezpieczenia

_______________________________

Zapewniam pomoc prawną obejmującą m.in.:

 • Udzielanie porad prawnych
 • Sporządzanie opinii prawnych
 • Przygotowywanie projektów pism sądowych i pozasądowych, umów i wniosków
 • Udział w mediacjach i negocjacjach
 • Reprezentacja przed sądami wszystkich instancji, przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami

> Kontakt