Prawo administracyjne

W zakresie usług Kancelarii Agnieszki Tobolewskiej znajduje się również prawo administracyjne. Dotyczy ono zagadnień związanych z urzędowaniem różnego rodzaju organów administracyjnych. W swojej pracy doradzam moim Klientom, uczestniczę w mediacjach, a także reprezentuję ich przed odpowiednimi organami instytucjami oraz sądami. Pomagam w sprawach dotyczących odwołań od decyzji administracyjnych, a także w przypadku skarg do Sądu Administracyjnego. Będąc radcą zajmuję się również szeroko rozumianym prawem nieruchomości, jak i zagadnieniami związanymi z prawem budowlanym.

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Tobolewskiej z Bydgoszczy prowadzi sprawy z zakresu postępowania administracyjnego zarówno na szczeblu organów administracyjnych, jak i w postępowaniach sądowych. Na miejscu sporządzane są opinie prawne dotyczące wydanych przez organy administracyjne decyzji i udzielane są porady, które umożliwiają Klientom odnalezienie się w obowiązujących przepisach.