Prawo administracyjne

Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności w zakresie prawa administracyjnego:

  • Odwołania od decyzji administracyjnych
  • Skargi do Sądu Administracyjnego
  • Prawo budowlane
  • Gospodarka nieruchomościami

_______________________________

Zapewniam pomoc prawną obejmującą m.in.:

  • Udzielanie porad prawnych
  • Sporządzanie opinii prawnych
  • Przygotowywanie projektów pism sądowych i pozasądowych, umów i wniosków
  • Udział w mediacjach i negocjacjach
  • Reprezentacja przed sądami wszystkich instancji, przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami

> Kontakt