O mnie

Gdzie jest otwarty umysł, tam zawsze znajduje się furtka
Charles F. Kettering

 

  • Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Od 2012 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, wpisana na listę radców prawnych pod numerem BD-1312
  • Mediator sądowy wpisany na stałą listę mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
  • Włada biegle językiem angielskim

Zdobyte wykształcenie połączone z chęcią niesienia pomocy i samozaparciem, to czynniki które przełożyły się na otwarcie własnej kancelarii prawnej. Ta praca jest jednocześnie moją pasją, gdyż dzięki niej mogę pomagać innym ludziom w rozwiązywaniu ich problemów życiowych. Kancelaria zajmuje się świadczeniem usług prawniczych w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, prawa pracy i prawa administracyjnego. Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną dla firm i osób fizycznych.

Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie, od samego początku starając się wypracować prawidłowe relacje z każdym klientem. W powierzonych mi sprawach zachowuje dyskrecję, do czego zobowiązuje mnie zaufanie klientów, a także kodeks i etyka zawodowa. Działam elastycznie i dostosowuje zakres podejmowanych działań do preferencji klienta, a także specyfiki danej sprawy.


Agnieszka Tobolewska