Doświadczenie

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej dla Polaków mieszkających za granicą. Doświadczenie życia w Wielkiej Brytanii pozwala mi głębiej zrozumieć potrzeby Polaków na stałe przebywających w Anglii, jak i innych krajach docelowego miejsca pobytu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, jak i trudnościom w załatwianiu spraw prawnych w Polsce, udzielam porad prawnych poprzez wideo konsultację Skype, która pozwala osobom przebywającym za granicą na połączenie internetowe celem omówienia problemów prawnych, które są zobligowani załatwiać na terenie Polski.

Jeśli Państwa praca nie zezwala Wam na kontakt z kancelarią w godzinach ogólnie dostępnych, świadczę pomoc prawną w godzinach dla państwa dogodnych, także wieczornych bądź w weekendy. Jestem elastyczna co do współpracy i wyjdę naprzeciw Państwa oczekiwaniom.

W związku z nawiązaniem stałej współpracy z kancelarią prawną w Anglii, pośredniczę także w załatwianiu spraw Polaków mieszkających w Polsce na terenie Anglii i Walii. Na stałe współdziałam z kancelarią prawną mającą swoją siedzibę w Londynie.